Tên máy chủ tra cứu

Tên máy chủ tra cứu từ Máy chủ (172.16.5.201) cho IP 125.234.115.106. Máy chủ định danh là một ứng dụng máy tính thực hiện dịch vụ mạng để cung cấp phản hồi cho các truy vấn đối với dịch vụ thư mục.

📱 Đầu Vào

Máy chủ định danh là gì?

Máy chủ tên là một ứng dụng máy tính triển khai dịch vụ mạng để cung cấp phản hồi cho các truy vấn đối với dịch vụ thư mục. Nó dịch một mã định danh dựa trên văn bản, thường có ý nghĩa của con người sang một thành phần địa chỉ hoặc nhận dạng số bên trong hệ thống. Dịch vụ này được thực hiện bởi máy chủ để đáp ứng yêu cầu giao thức dịch vụ.

Máy chủ Hệ thống tên miền (DNS) là máy chủ tên nổi tiếng nhất. Chức năng quan trọng nhất của máy chủ DNS là dịch (độ phân giải) của tên miền và tên máy chủ dễ nhớ của con người thành địa chỉ Giao thức Internet (IP) dạng số tương ứng, được sử dụng để xác định và định vị hệ thống máy tính và tài nguyên trên Internet.

Tra cứu máy chủ định danh để làm gì?

Máy chủ định danh là phần cơ bản của hệ thống tên miền chứa thông tin to lớn như tên miền và địa chỉ IP. Nó sử dụng các bản ghi DNS để phân giải các tên miền quen thuộc thành các địa chỉ IP số, do đó người dùng chỉ cần nhập URL và máy chủ định danh sẽ thông báo cho trình duyệt biết vị trí của trang web và tải trang mong muốn mà không cần các địa chỉ IP phức tạp.

Làm cách nào để truy vấn máy chủ định danh của một trang web?

Mở dấu nhắc lệnh bằng cách truy cập thanh tìm kiếm và gõ "cmd". Một cửa sổ màu đen sẽ xuất hiện trong đó bạn cần nhập "địa chỉ IP nslookup". Kiểm tra kết quả để lấy máy chủ và địa chỉ.

Name Server

Wikipedia : Máy chủ tên miền(vi)

Máy chủ tên miền: Máy chủ tên miền (Name Server) là máy chủ chứa cơ sở dữ liệu dùng cho việc chuyển đổi giữa tên miền và địa chỉ IP. Như cách phân cấp của hệ thống tên miền, tương ứng với mỗi cấp và mỗi loại tên miền có máy chủ tên miền phục vụ tên miền ở cấp đó và loại tên miền đó. Máy chủ tên miền ở mức Root sẽ chứa cơ sở dữ liệu quản lý tên miền ở mức top-level-domain. Ở mức quốc gia sẽ có máy chủ tên miền quản lý domain ở mức quốc gia.Hệ thống DNS (Domain Name System) định nghĩa hai kiểu máy chủ tên miền là máy chủ tên miền chính (Primary Name Server) và máy chủ tên miền phụ (Secondary Name Server). Máy chủ tên miền chính là máy chủ tên miền lấy cơ sở dữ liệu cho các zone từ chính các file có sẵn trên máy. Máy chủ tên miền phụ là máy chủ tên miền lấy dữ liệu cho các zone từ một máy chủ tên miền khác. Khi máy chủ tên miền phụ khởi động sẽ kết nối với máy chính để lấy dữ liệu từ máy này về cho các zone mà máy phụ quản lý. Quá trình lấy dữ liệu từ máy chính về máy phụ được gọi là Zone Transter.🔗 Máy chủ tên miền ( vi )
🌐: خادم الأسماء, Name server, Servidor de nombres, سرور نام, DNSサーバ, 네임 서버, Pelayan nama, DNS-сервер, Ad sunucusu, DNS-сервер, 名称服务器,

📚 Bài bình luận

Ngôn ngữ