Tên máy chủ tra cứu

Tên máy chủ tra cứu từ Máy chủ (172.16.5.201) cho IP 103.199.69.120. Máy chủ định danh là một ứng dụng máy tính thực hiện dịch vụ mạng để cung cấp phản hồi cho các truy vấn đối với dịch vụ thư mục.

📱 Đầu Vào

Máy chủ tên là một ứng dụng máy tính thực hiện dịch vụ mạng để cung cấp phản hồi cho các truy vấn đối với dịch vụ thư mục. Nó dịch một định danh dựa trên văn bản, thường có ý nghĩa nhân văn thành một thành phần nội bộ, thường là số hoặc địa chỉ. Dịch vụ này được thực hiện bởi máy chủ để đáp ứng yêu cầu giao thức dịch vụ.
Một ví dụ về máy chủ tên là thành phần máy chủ của Hệ thống tên miền (DNS), một trong hai không gian tên chính của Internet. Chức năng quan trọng nhất của máy chủ DNS là dịch (độ phân giải) tên miền và tên máy chủ dễ nhớ của con người sang địa chỉ Giao thức Internet số (IP) tương ứng, không gian tên chính thứ hai của Internet được sử dụng để xác định và định vị hệ thống máy tính và tài nguyên trên Internet.Name Server 

Wikipedia : Máy chủ tên miền(vi)

Máy chủ tên miền: Máy chủ tên miền (Name Server) là máy chủ chứa cơ sở dữ liệu dùng cho việc chuyển đổi giữa tên miền và địa chỉ IP. Như cách phân cấp của hệ thống tên miền, tương ứng với mỗi cấp và mỗi loại tên miền có máy chủ tên miền phục vụ tên miền ở cấp đó và loại tên miền đó. Máy chủ tên miền ở mức Root sẽ chứa cơ sở dữ liệu quản lý tên miền ở mức top-level-domain. Ở mức quốc gia sẽ có máy chủ tên miền quản lý domain ở mức quốc gia.Hệ thống DNS (Domain Name System) định nghĩa hai kiểu máy chủ tên miền là máy chủ tên miền chính (Primary Name Server) và máy chủ tên miền phụ (Secondary Name Server). Máy chủ tên miền chính là máy chủ tên miền lấy cơ sở dữ liệu cho các zone từ chính các file có sẵn trên máy. Máy chủ tên miền phụ là máy chủ tên miền lấy dữ liệu cho các zone từ một máy chủ tên miền khác. Khi máy chủ tên miền phụ khởi động sẽ kết nối với máy chính để lấy dữ liệu từ máy này về cho các zone mà máy phụ quản lý. Quá trình lấy dữ liệu từ máy chính về máy phụ được gọi là Zone Transter.🔗 Máy chủ tên miền ( vi )
🌐: خادم الأسماء, Name server, Servidor de nombres, سرور نام, DNSサーバ, 네임 서버, Pelayan nama, DNS-сервер, Ad sunucusu, DNS-сервер, 名称服务器,

📚 Bài bình luận

Ngôn ngữ