Traceroute Sẽ: 3.215.190.193

Traceroute Sẽ từ Máy chủ (172.16.5.201) đến IP 3.215.190.193. Traceroute là một công cụ chẩn đoán mạng máy tính để hiển thị tuyến đường (đường dẫn) và đo độ trễ chuyển tiếp của các gói dữ liệu qua mạng Giao thức Internet (IP).

📱 Đầu Vào


Loading...

Trong điện toán, traceroute và tracert là các lệnh chẩn đoán mạng máy tính để hiển thị các tuyến đường (đường dẫn) có thể và đo độ trễ chuyển tiếp của các gói qua mạng Giao thức Internet (IP). Lịch sử của tuyến được ghi lại là thời gian khứ hồi của các gói được nhận từ mỗi máy chủ liên tiếp (nút từ xa) trong tuyến (đường dẫn); tổng thời gian trung bình trong mỗi bước nhảy là thước đo tổng thời gian dành để thiết lập kết nối. Traceroute tiến hành trừ khi tất cả (thường là ba) gói đã gửi bị mất hơn hai lần; sau đó kết nối bị mất và tuyến đường không thể được đánh giá. Ping, mặt khác, chỉ tính thời gian khứ hồi cuối cùng từ điểm đến.Trace Route

Wikipedia : Traceroute(vi)

Trong máy tính, traceroute (tiếng Việt tạm dịch là công cụ truy vết) là một công cụ chẩn đoán mạng máy tính để hiển thị các tuyến đường (đường dẫn) và đo lường sự chậm trễ quá cảnh của các gói dữ liệu trên một giao thức Internet (IP) mạng. Kết quả đầu ra danh sách các bộ định tuyến đi qua trong định dạng văn bản đơn giản, cùng với thông tin thời gian. Lệnh traceroute là có sẵn trên một số hệ điều hành hiện đại. Trên hệ điều hành Mac của Apple, traceroute là có sẵn thông qua việc mở 'Tiện Ích Mạng' sau đó chọn tab 'Traceroute', hoặc gõ lệnh "traceroute" trong thiết bị đầu cuối. Trên hệ điều hành Microsoft Windows, nó được đặt tên là tracert. Windows NT dựa trên hệ điều hành cũng cung cấp pathping, với chức năng tương tự. Biến thể với chức năng tương tự cũng có sẵn, chẳng hạn như tracepath trên cài đặt Linux. Đối với công cụ Internet Protocol Version 6 (IPv6) đôi khi có tên traceroute6.🔗 Traceroute ( vi )
🌐: تتبع المسار, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, تریس روت, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute, Traceroute,

📚 Bài bình luận

Ngôn ngữ