106.13.162.146

Truy cập chi tiết IP hiện tại

Thêm

Kiểm tra tốc độ

Bạn có muốn biết tốc độ internet của mình không?

Thêm

Địa chỉ bộ định tuyến

Địa chỉ đăng nhập cài đặt WIFI của bộ định tuyến

Thêm

Whois Thông tin

Truy vấn phân bổ địa chỉ IP và thông tin chủ sở hữu

Thêm

Bài viết

Bài viết
Địa chỉ IP của tôi có chứa quyền riêng tư cá nhân không? Phổ biến

Địa chỉ IP của tôi có chứa quyền riêng tư cá nhân không?

Quyền riêng tư cá nhân thường đề cập đến những bí mật của công dân không muốn tiết lộ hoặc biết về n

Thêm
Ý nghĩa của thông tin vị trí địa chỉ IP là gì? Phổ biến

Ý nghĩa của thông tin vị trí địa chỉ IP là gì?

Truy vấn địa chỉ IP cung cấp thông tin sau: ● Địa chỉ IP: hiển thị địa chỉ IP bạn đã nhập. ●

Thêm
Ý nghĩa của thông tin người quản trị IP whois là gì? Phổ biến

Ý nghĩa của thông tin người quản trị IP whois là gì?

Truy vấn quản trị viên IP chứa thông tin sau, như được mô tả trong: ● Mã hóa kỹ thuật số Intern

Thêm

IP Dữ liệu lớn

IP big data

Tốc độ Internet

Tốc độ Internet | ipshu.com 0 50 100 150 200 250 300 4G - Tải về(Mb/s): 28.15 5G - Tải về(Mb/s): 263.4 Băng thông rộng - Tải về(Mb/s): 137.28 4G - Tải lên(Mb/s): 16.25 5G - Tải lên(Mb/s): 43.4 Băng thông rộng - Tải lên(Mb/s): 56.23 4G 5G Băng thông rộng Tải lên(Mb/s) Tải lên Tải về(Mb/s) Tải về

Thị phần trình duyệt

Thị phần trình duyệt | ipshu.com Chrome: 63.59% Safari: 19.15% Firefox: 3.76% Edge: 3.41% Other: 10.09% Chrome: 63.59% Safari: 19.15% Firefox: 3.76% Edge: 3.41% Other: 10.09% Chrome Safari Firefox Edge Other 63.59% 19.15% 3.76% 3.41% 10.09%

Thị phần số lượng IP

Thị phần số lượng IP | ipshu.com 🇺🇸: 44.34% 🇨🇳: 9.28% 🇯🇵: 5.61% 🇬🇧: 3.40% 🇩🇪: 3.28% 🇺🇸: 44.34% 🇨🇳: 9.28% 🇯🇵: 5.61% 🇬🇧: 3.40% 🇩🇪: 3.28% 🇺🇸: 44.34% 🇺🇸 🇨🇳: 9.28% 🇨🇳 🇯🇵: 5.61% 🇯🇵 🇬🇧: 3.40% 🇬🇧 🇩🇪: 3.28% 🇩🇪

IP Công cụ

IP TOOLS

Ping Tốc độ

Được sử dụng để kiểm tra xem một gói dữ liệu có thể đến một máy chủ cụ thể thông qua giao thức IP hay không

Thêm

Danh sách đen Kiểm tra

Dùng để kiểm tra IP mà bạn quan tâm có nằm trong danh sách đen hay không?

Thêm

Trace Tuyến đường

Được sử dụng để hiển thị đường dẫn và đo độ trễ truyền của gói dữ liệu trên mạng Giao thức Internet (IP)

Thêm

Xem qua loa Cổng

Các công cụ để thăm dò máy chủ hoặc máy chủ để tìm các cổng đang mở

Thêm

NS Tra cứu

Được sử dụng để cung cấp phản hồi cho các truy vấn chống lại các dịch vụ thư mục

Thêm

Tên máy chủ

Tra cứu tên máy chủ của bạn theo địa chỉ IP

Thêm

Ngôn ngữ