Ping IP

Ping từ Máy chủ (172.16.5.201) đến IP 133.207.197.192. Ping là một tiện ích phần mềm quản trị mạng máy tính được sử dụng để kiểm tra khả năng truy cập của một máy chủ trên mạng Giao thức Internet (IP).

📱 Đầu Vào

Ping là gì?

Ping là một công cụ mạng máy tính được sử dụng để kiểm tra khả năng tiếp cận của máy chủ lưu trữ trên mạng Giao thức Internet (IP). Ping hoạt động bằng cách gửi các gói yêu cầu tiếng vang Giao thức thông báo điều khiển Internet (ICMP) đến máy chủ mục tiêu và chờ phản hồi tiếng vang ICMP. Chương trình ước tính tỷ lệ mất gói và thời gian khứ hồi gói (thời gian trễ khứ hồi) dựa trên thời gian và phản hồi thành công.

Vào tháng 12 năm 1983, Mike Muuss đã viết chương trình đầu tiên như vậy để khắc phục sự cố mạng IP. Vì chương trình hoạt động giống như sonar đang hoạt động của tàu ngầm nên ông đã đặt tên cho chương trình dựa trên âm thanh của sonar. David L. Mills đã từng đề xuất một cái tên khác: Packet Internet Grouper/Gopher (cái sau đề cập đến chuột túi má).

Quản trị viên web thường sử dụng ping như một động từ, chẳng hạn như "ping máy tính XXX để xem nó có bật không."

Chức năng của Ping IP là gì?

Thực hiện lệnh ping sẽ gửi một gói tin thử nghiệm đến một địa chỉ mạng để kiểm tra xem địa chỉ mạng đó có phản hồi hay không và báo cáo thời gian phản hồi, để đo trạng thái kết nối mạng và phân tích tốc độ mạng. Nếu ping chạy chính xác, nhìn chung bạn có thể loại bỏ lỗi ở lớp truy cập mạng, card mạng, đường đầu vào và đầu ra của modem quang, cáp và bộ định tuyến, từ đó thu hẹp phạm vi điều tra. Bạn có thể sử dụng ping trong các hệ thống Windows, Unix và Linux. Định dạng ứng dụng là Ping + dấu cách + địa chỉ IP, ví dụ: ping 8.8.8.8.

Ý nghĩa của thông tin được Ping IP trả về là gì?

Bytes: cho biết kích thước của gói gửi.

Thời gian: thời gian phản hồi. Nó đại diện cho tốc độ kết nối giữa máy tính và máy chủ. Đó là khoảng thời gian cần thiết để máy khách gửi dữ liệu đến máy chủ và sau đó trả lại dữ liệu cho máy khách. Thời gian được báo cáo bằng mili giây (ms). Thời gian cần thiết càng ít, tốc độ càng nhanh.

TTL: thời gian để sống. Nó cho biết các bản ghi DNS được lưu trữ trên máy chủ DNS trong bao lâu. Đó là một giá trị của gói giao thức IP thông báo cho bộ định tuyến khi gói cần được loại bỏ. Bạn có thể xác định sơ bộ loại hệ thống máy chủ đích bằng TTL do Ping trả về. Thông thường, giá trị TTL của hệ thống Windows là 100ms~130ms; TTL của hệ thống UNIX/Linux là 240ms~255ms.

ping IP

Wikipedia : Ping(vi)

ping, viết tắt của Packet Internet Grouper (Groper), là một công cụ cho mạng máy tính sử dụng trên các mạng TCP/IP (chẳng hạn như Internet) để kiểm tra xem có thể kết nối tới một máy chủ cụ thể nào đó hay không, và ước lượng khoảng thời gian trễ trọn vòng để gửi gói dữ liệu cũng như tỉ lệ các gói dữ liệu có thể bị mất giữa hai máy. Công cụ này thực hiện nhiệm vụ trên bằng cách gửi một số gói tin ICMP đến máy kia và chờ phản hồi. Tác giả của công cụ này là ông Mike Muuss. Từ sau 2003, sự hữu dụng của dịch vụ này suy kém dần, vì các nhà cung cấp dịch vụ Internet đã loại bỏ các thông điệp ICMP Type 8 tại các biên mạng của họ. Các sâu máy tính trên Internet như Welchia đã lợi dụng công cụ Ping để làm ngập khả năng xử lý của các máy tính nạn nhân, làm tắc nghẽn các thiết bị định tuyến. Một công cụ liên quan với ping là traceroute, trên Windows NT là pathping.🔗 Ping ( vi )
🌐: بينج (أمر), Ping, Ping, Ping (it), Ping (Datenübertragung), Ping (networking utility), Ping, پینگ, Ping, Ping (logiciel), פינג, Ping (hálózati eszköz), Ping, Ping, Ping, , Ping (netwerk), Ping, Ping, Ping, Ping, Ping, พิง (โปรแกรมเครือข่าย), Ping, Ping, Ping,

📚 Bài bình luận

Ngôn ngữ