Trang chủ DNS

Đây là trang chủ của DNS của trang web này. DNS là tên viết tắt của Hệ thống tên miền chỉ định địa chỉ tên miền và địa chỉ IP cho các máy chủ lưu trữ trên Internet. Phần sau sẽ cung cấp danh sách các máy chủ DNS công cộng ở các quốc gia và khu vực khác nhau, các công cụ kiểm tra DNS và Câu hỏi thường gặp.

Danh sách liên quan đến DNS

Đây là danh sách các quốc gia hoặc khu vực nơi máy chủ DNS được phân phối. Nhấp vào liên kết của tên quốc gia hoặc khu vực để xem danh sách các máy chủ DNS ở quốc gia hoặc khu vực đó.

Danh sách DNS khác:

📚 Bài bình luận

Ngôn ngữ