Ý nghĩa của thông tin vị trí địa chỉ IP là gì?

What is the meaning of the IP address location information?

Truy vấn địa chỉ IP cung cấp thông tin sau:

● Địa chỉ IP: hiển thị địa chỉ IP bạn đã nhập.
● Mã quốc gia: Mã quốc gia (hoặc mã quốc gia) là tập hợp các mã địa lý được sử dụng để đại diện cho quốc gia và lãnh thổ bên ngoài quốc gia, chẳng hạn như CN, là Trung Quốc;
● Tên quốc gia: Tên của quốc gia mà địa chỉ IP thuộc về, chẳng hạn như "Trung Quốc";
● Tên vùng: Tên của khu vực mà địa chỉ IP thuộc, chẳng hạn như “Hồ Bắc”;
● Tên thành phố: tên của thành phố mà địa chỉ IP thuộc về, chẳng hạn như "Vũ Hán";
● Nhà cung cấp dịch vụ Internet: Nhà cung cấp dịch vụ Internet, ISP viết tắt, đề cập đến công ty cung cấp dịch vụ Internet. Thông thường các công ty viễn thông lớn cũng sẽ phục vụ như các nhà cung cấp Internet, chẳng hạn như China Telecom, China Unicom, China Mobile, vv;
● Tên miền: Tên miền dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ Internet đăng ký;
● Kinh độ thành phố: Kinh độ đề cập đến sự phối hợp của hệ tọa độ hình cầu và kinh độ thành phố đề cập đến kinh độ của thành phố;
● vĩ độ của thành phố: vĩ độ, độ sâu của hệ tọa độ hình cầu, vĩ độ của thành phố đề cập đến vĩ độ của thành phố;
● Độ cao của thành phố: độ cao của khu vực mà IP thuộc;
● Mã bưu chính: mã bưu điện của khu vực mà IP thuộc;
● Múi giờ: Múi giờ của vùng mà IP thuộc. Ví dụ, Vũ Hán thuộc Quận 8 Đông, UTC / GMT + 08: 00;
● Tốc độ mạng: DSL (băng thông rộng / cáp / sợi), DIAL (quay số), COMP (công ty / T1) hoặc T1;
● Mã vùng quốc tế: Mã vùng điện thoại quốc tế, là mã được giao cho các quốc gia bởi Liên minh Viễn thông Quốc tế theo tiêu chuẩn E.164. Ví dụ: 86 - Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa;
● Mã vùng trong nước: Mã vùng tham chiếu đến số phân chia điện thoại chung của các khu vực hành chính của các thành phố lớn trên thế giới. Những con số này chủ yếu được sử dụng để truy cập điện thoại đường dài trong nước và quốc tế. Ví dụ: Quận Vũ Hán - 027, Quận Bắc Kinh - 010, Quận Quảng Châu - 020, v.v.
● Mã trạm thời tiết: mã thời tiết của thành phố;
● Tên của trạm thời tiết: tên của trạm thời tiết thành phố;
● Mã quốc gia di động: MCC (Mã quốc gia di động), mã quốc gia di động, tài nguyên MCC được ITU phân bổ và quản lý thống nhất, xác định quốc gia mà người dùng di động thuộc về, tổng cộng là 3, ví dụ: Trung Quốc là 460 ;
● Mã mạng di động: MNC (Mã mạng di động), mã mạng di động, tổng cộng 2 chữ số. Ví dụ: China Mobile TD hệ thống sử dụng 00, China Unicom GSM hệ thống sử dụng 01, China Mobile GSM hệ thống sử dụng 02, China Telecom CDMA hệ thống sử dụng 03;
● Nhà khai thác di động: nhà khai thác mạng di động, chẳng hạn như China Mobile, China Unicom, China Telecom;
● Sử dụng: ISP / MOB (Nhà cung cấp dịch vụ Internet cố định / Nhà cung cấp dịch vụ Internet di động), CDN (Mạng phân phối nội dung), COM (Thương mại), DCH (Trung tâm dữ liệu / Web Hosting / Giao thông vận tải), EDU (Đại học / Cao đẳng / Trường học) ), GOV (Chính phủ), ISP (Nhà cung cấp dịch vụ Internet điện thoại cố định), LIB (Thư viện), MIL (Quân đội), MOB (Nhà cung cấp dịch vụ Internet di động), ORG (Tổ chức), RSV (Dành riêng), SES (công cụ tìm kiếm) và vân vân.

📚 Bài bình luận

Ngôn ngữ