IP cục bộ / riêng tư của bộ định tuyến của bạn là:

IP cục bộ / riêng tư Hỏi thăm

IP riêng của bộ định tuyến: 
---
IP riêng của bạn:

192.168.0.1 là IP trong mạng cục bộ. Nhiều người không thể tìm thấy phương thức đăng nhập của bộ định tuyến không dây WIFI mạng nội bộ. Bạn có thể thử nhấp vào liên kết: http://192.168.0.1 đăng nhập giao diện quản trị. Nếu bạn không thể kết nối, bạn có thể tham khảo bài viết đăng nhập quản lý bộ định tuyến của chúng tôi. Nếu bạn quên tên người dùng và mật khẩu, vui lòng xem hướng dẫn hoặc nhãn của bộ định tuyến.

IP:192.168.0.1 Biểu tượng / Bảng Ý nghĩa Hình ảnh

Việc sử dụng một địa chỉ IP như thế nào 192.168.0.1 và làm thế nào để sử dụng nó?

Đầu tiên, phổ biến một số ý nghĩa phổ biến của địa chỉ IP. Địa chỉ IP được chia thành năm loại ABCDE, trong đó ABC thường được sử dụng. Một số trong ba loại địa chỉ này là địa chỉ dành riêng. Các gói dữ liệu với các địa chỉ này không thể trực tiếp trên Internet. Tuyên truyền trên 192.168.0.1 là một địa chỉ dành riêng trong địa chỉ lớp C, thường được sử dụng trong mạng cục bộ. Mặt nạ mạng con mặc định của địa chỉ lớp C là 255.255.255.0, có nghĩa là địa chỉ lớp C có thể chứa 256 địa chỉ IP, ngoại trừ khóa 1 Mỗi mạng đại diện cũng có 1 phát đại diện. Trên thực tế, chỉ có thể chỉ định 254 cho khách hàng. Ví dụ: IP máy khách của mạng 192.168.1.0 có thể từ 1-254. Giao tiếp giữa chúng có thể truyền trực tiếp các tập tin mà không cần thông qua bộ định tuyến.

Tôi muốn nói rằng việc sử dụng địa chỉ 192.168.0.1 IP là rất rộng rãi. Vì nó là một địa chỉ dành riêng, điều đó có nghĩa là nó có thể được sử dụng trên mạng LAN theo ý muốn. Nói chung, nó được sử dụng làm IP khách, vì IP kết thúc bằng .1 thường được bảo lưu. Nó được sử dụng bởi cổng, do đó 192.168.1.2-192.168.1.254 được gán tự nhiên cho máy khách. Nếu có máy chủ DHCP trong mạng LAN, bạn có thể trực tiếp đặt nhóm địa chỉ IP thành 192.168.1.2 - 192.168.1.254. Nếu không có DHCP, người dùng có thể tham khảo bài viết Cách cấu hình địa chỉ IP của máy chủ trong Windows để tự cấu hình địa chỉ IP cho máy khách.

Hơn nữa, các bộ định tuyến không dây được sử dụng rộng rãi ngày nay. Nói chung, IP cổng LAN của các thiết bị như vậy có giá trị là .1. Người dùng nên thay đổi IP cổng LAN sang địa chỉ khác để người dùng khác không thể đoán. IP cổng LAN của bộ định tuyến không dây (trừ khi bạn thử từng cái một). Ví dụ, 192.168.0.1 là một lựa chọn tốt. Tất nhiên, IP cổng LAN có thể được đặt theo ý muốn. Không cần thiết phải chọn IP trong phân đoạn mạng gốc và sử dụng các phân đoạn mạng khác. IP an toàn và được che giấu hơn, nhưng chúng ta phải nhớ rằng cổng của khách hàng cũng phải được thay đổi tương ứng, nếu không thì không thể kết nối với Internet.

Một số doanh nghiệp hoặc trường học nhỏ thường áp dụng cho một địa chỉ IP mạng bên ngoài cố định và sau đó thông qua Chia sẻ IP, toàn bộ máy của công ty hoặc trường học có thể truy cập Internet. Địa chỉ IP được sử dụng bởi các máy của các doanh nghiệp hoặc trường học này là IP mạng nội bộ. Khi lập kế hoạch giao thức IPv4 cho IP mạng nội bộ, xem xét rằng tài nguyên địa chỉ IP có thể không đủ, địa chỉ IP riêng (hoặc địa chỉ dành riêng) được thiết kế đặc biệt cho mạng nội bộ. Các địa chỉ IP mạng nội bộ thường được sử dụng ở dạng này: 10. *. *. *, 172.16. *. * - 172.31. *. *, 192.168. *. *, V.v ... Cần lưu ý rằng các máy tính trên mạng nội bộ có thể gửi kết nối yêu cầu đến các máy tính khác trên Internet, nhưng các máy tính khác trên Internet không thể gửi yêu cầu kết nối đến các máy tính trên mạng nội bộ. Chúng tôi thường thiết lập một trang web hoặc máy chủ FTP trên máy mạng nội bộ, nhưng chúng tôi không thể truy cập trang web và máy chủ FTP trên mạng bên ngoài, đó là lý do tại sao.

Nếu bạn có hiểu biết nhất định về Internet, bạn cũng có thể truy cập IPv4: 192.168.0.1 để xem các giải pháp chuyên nghiệp hơn, bao gồm:

⚠️ Cảnh báo đặc biệt: Khởi tạo bộ định tuyến sẽ mất tất cả thông tin cài đặt. Nếu bạn không biết nhiều về cài đặt bộ định tuyến, đừng thử xem nhẹ. Bạn có thể nhờ người quen giúp đỡ.

Nếu bạn vẫn còn bất kỳ sự cố mạng nào không thể giải quyết, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi .

🔝 Quay lại đầu trang

Địa chỉ IP riêng 192.168.0.1 cũng có thể được gọi là LAN IP, IP mạng nội bộ, IP mạng riêng. IP riêng 192.168.0.1 không thể kết nối trực tiếp với Internet, bạn cần sử dụng dịch địa chỉ (Network Address Translator, NAT) hoặc máy chủ proxy để kết nối với Internet công cộng.

So với địa chỉ IP công cộng, IP riêng 192.168.0.1 tư là miễn phí và tài nguyên địa chỉ IP được lưu, phù hợp để sử dụng trong mạng cục bộ. IP riêng 192.168.0.1 không thể được truy cập trực tiếp bởi Internet, vì vậy nó an toàn hơn địa chỉ IP công cộng. IP riêng 192.168.0.1 thường được sử dụng trong nhà, trường học và mạng LAN của công ty.

Các thiết bị trong mạng LAN (ví dụ: máy tính, điện thoại di động, TV Internet, v.v.) đều sử dụng IP riêng và kết nối với mạng bên ngoài thông qua bộ định tuyến. Router có cả IP mạng nội bộ và IP mạng bên ngoài, hoạt động như một cầu nối trung gian. Bạn có thể truy cập giao diện quản lý bộ định tuyến thông qua địa chỉ mạng nội bộ để thực hiện các cài đặt liên quan. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của các bộ định tuyến khác nhau.

🌐 IPv4 Vị trí

IP Địa chỉ nhà: 192.168.0.1
Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet  ?  : Private IP Address LAN
Loại sử dụng  ?  : RSV (Để dành) 🈯
Các liên kết: http://192.168.0.1 / https://192.168.0.1
Ai là Thông tin: Ai là 192.168.0.1
Ping Tốc độ: Ping 192.168.0.1 (Chờ 13 giây sau khi gửi.)
Google Tìm kiếm: 192.168.0.1
Thêm: 192.168.0.1 Chi tiết, 192.168.0.1 Ai là

Tốc độ Internet

Tốc độ Internet | ipshu.com 0 50 100 150 200 250 300 4G - Tải về(Mb/s): 28.15 5G - Tải về(Mb/s): 263.4 Băng thông rộng - Tải về(Mb/s): 137.28 4G - Tải lên(Mb/s): 16.25 5G - Tải lên(Mb/s): 43.4 Băng thông rộng - Tải lên(Mb/s): 56.23 4G 5G Băng thông rộng Tải lên(Mb/s) Tải lên Tải về(Mb/s) Tải về
IPv4: 192.168.0.1 Network Class, Net ID, Host ID

Ngôn ngữ