Tra cứu địa chỉ IP của Whois:3.234.218.109 (Phương thức liên hệ: Địa chỉ, Điện thoại, Email, v.v.)

🖥 IP:3.234.218.109 Ai là Thông tin Tra cứu

IP Whois là một dịch vụ mạng cung cấp thông tin phân bổ! Ip, chẳng hạn như nhà điều hành được chỉ định, nút mạng, tên và địa chỉ cơ quan quản lý, điện thoại và hộp thư của quản trị viên, v.v. Các phương pháp liên hệ này có thể được sử dụng cho các khiếu nại, thắc mắc, v.v. Nếu! ip là địa chỉ IP có giao diện quản lý web, bạn có thể bấm vào http://3.234.218.109 để đăng nhập trang quản trị. Để biết thêm thông tin về IP Whois, vui lòng xem bài viết giới thiệu ở cuối trang. Dữ liệu này đã được cập nhật tại: 2022-09-27T08:29:48. (Vị trí: 3.234.218.109)

IP:3.234.218.109 Biểu tượng / Bảng Ý nghĩa Hình ảnh
IP Vật đan giống như lưới- NET-3-128-0-0-1
IP Phiên bản: v4
Dải địa chỉ: NET-3-128-0-0-1
Tên mạng: AT-88-Z
Dạng kết nối: DIRECT ALLOCATION
Mạng mẹ: NET-3-0-0-0-0
Sự kiện: mới đổiđăng ký
Tên lớp: ip network
Địa chỉ bắt đầu: 3.128.0.0
Địa chỉ kết thúc: 3.255.255.255
Thông báo:
Điều khoản dịch vụ: By using the ARIN RDAP/Whois service, you are agreeing to the RDAP/Whois Terms of Use
https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ ( Điều khoản dịch vụ )
Báo cáo Không chính xác: By using the ARIN RDAP/Whois service, you are agreeing to the RDAP/Whois Terms of Use
If you see inaccuracies in the results, please visit:
https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ ( Báo cáo không chính xác )
Thông báo Bản quyền: By using the ARIN RDAP/Whois service, you are agreeing to the RDAP/Whois Terms of Use
If you see inaccuracies in the results, please visit:
Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
Trạng thái: Hoạt động
Các liên kết: https://rdap.arin.net/registry/ip/3.128.0.0 ( Bản thân )
https://whois.arin.net/rest/net/NET-3-128-0-0-1 ( Thay thế )
Máy chủ Whois: whois.arin.net
Sự phù hợp: nro_rdap_profile_0, rdap_level_0, cidr0, arin_originas0

entity- AT-88-Z
Xử lý: AT-88-Z
Vai trò: Người đăng ký
Sự kiện: mới đổi : 2021-07-28T16:24:47-04:00
đăng ký : 2011-12-08T13:34:25-05:00
Nhận xét:
Đăng ký bình luận: All abuse reports MUST include:
* src IP
* dest IP (your IP)
* dest port
* Accurate date/timestamp and timezone of activity
* Intensity/frequency (short log extracts)
* Your contact details (phone and email) Without these we will be unable to identify the correct owner of the IP address at that point in time.
Các liên kết: https://rdap.arin.net/registry/entity/AT-88-Z ( Bản thân )
https://whois.arin.net/rest/org/AT-88-Z ( Thay thế )
Phiên bản: 4.0
Tên: Amazon Technologies Inc.
Tốt bụng: Tổ chức
Địa chỉ nhà: 410 Terry Ave N. Seattle WA 98109 United States
Thực thể:
Xử lý: ARMP-ARIN
Vai trò: Routing
Các liên kết: https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN ( Bản thân )
https://whois.arin.net/rest/poc/ARMP-ARIN ( Thay thế )
Sự kiện: mới đổi : 2022-08-01T10:51:16-04:00
đăng ký : 2021-07-22T10:42:42-04:00
Trạng thái: Đã xác thực
Máy chủ Whois: whois.arin.net
Tên lớp: entity
Phiên bản: 4.0
Địa chỉ nhà: 13200 Woodland Park Dr Herndon Herndon VA 20171 United States
Tên: AWS RPKI Management POC
Tổ chức: AWS RPKI Management POC
Tốt bụng: Nhóm
Thư điện tử: aws-rpki-routing-poc@amazon.com
Điện thoại: +1-206-266-4064
Xử lý: IPROU3-ARIN
Vai trò: Routing
Các liên kết: https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN ( Bản thân )
https://whois.arin.net/rest/poc/IPROU3-ARIN ( Thay thế )
Sự kiện: mới đổi : 2022-09-07T22:23:27-04:00
đăng ký : 2019-07-24T13:17:11-04:00
Trạng thái: Đã xác thực
Máy chủ Whois: whois.arin.net
Tên lớp: entity
Phiên bản: 4.0
Địa chỉ nhà: 1918 8th Ave Seattle WA 98109 United States
Tên: IP Routing
Tổ chức: IP Routing
Tốt bụng: Nhóm
Thư điện tử: aws-routing-poc@amazon.com
Điện thoại: +1-206-555-0000
Xử lý: AEA8-ARIN
Vai trò: lạm dụng
Các liên kết: https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN ( Bản thân )
https://whois.arin.net/rest/poc/AEA8-ARIN ( Thay thế )
Sự kiện: mới đổi : 2022-08-22T19:08:51-04:00
đăng ký : 2008-03-24T14:12:07-04:00
Trạng thái: Đã xác thực
Máy chủ Whois: whois.arin.net
Tên lớp: entity
Phiên bản: 4.0
Địa chỉ nhà: Amazon Web Services Elastic Compute Cloud, EC2 410 Terry Avenue North Seattle WA 98109-5210 United States
Tên: Amazon EC2 Abuse
Tổ chức: Amazon EC2 Abuse
Tốt bụng: Nhóm
Thư điện tử: abuse@amazonaws.com
Điện thoại: +1-206-555-0000
Xử lý: ANO24-ARIN
Vai trò: Kỹ thuật
Các liên kết: https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN ( Bản thân )
https://whois.arin.net/rest/poc/ANO24-ARIN ( Thay thế )
Sự kiện: mới đổi : 2022-08-24T13:17:35-04:00
đăng ký : 2005-09-19T06:00:05-04:00
Trạng thái: Đã xác thực
Máy chủ Whois: whois.arin.net
Tên lớp: entity
Phiên bản: 4.0
Địa chỉ nhà: PO BOX 81226 Seattle WA 98108-1226 United States
Tên: Amazon EC2 Network Operations
Tổ chức: Amazon EC2 Network Operations
Tốt bụng: Nhóm
Thư điện tử: amzn-noc-contact@amazon.com
Điện thoại: +1-206-555-0000
Xử lý: AANO1-ARIN
Vai trò: Noc
Các liên kết: https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN ( Bản thân )
https://whois.arin.net/rest/poc/AANO1-ARIN ( Thay thế )
Sự kiện: mới đổi : 2022-08-24T13:17:49-04:00
đăng ký : 2010-03-04T18:38:30-05:00
Trạng thái: Đã xác thực
Máy chủ Whois: whois.arin.net
Tên lớp: entity
Phiên bản: 4.0
Địa chỉ nhà: 410 Terry Ave N Seattle WA 98109 United States
Tên: Amazon AWS Network Operations
Tổ chức: Amazon AWS Network Operations
Tốt bụng: Nhóm
Thư điện tử: amzn-noc-contact@amazon.com
Điện thoại: +1-206-555-0000
Xử lý: IPMAN40-ARIN
Vai trò: Hành chính
Các liên kết: https://rdap.arin.net/registry/entity/IPMAN40-ARIN ( Bản thân )
https://whois.arin.net/rest/poc/IPMAN40-ARIN ( Thay thế )
Sự kiện: mới đổi : 2022-09-23T09:50:49-04:00
đăng ký : 2013-11-12T22:06:06-05:00
Trạng thái: Đã xác thực
Máy chủ Whois: whois.arin.net
Tên lớp: entity
Phiên bản: 4.0
Địa chỉ nhà: 1918 8th Ave Seattle WA 98109 United States
Tên: IP Management
Tổ chức: IP Management
Tốt bụng: Nhóm
Thư điện tử: ipmanagement@amazon.com
Điện thoại: +1-206-555-0000
Wikipedia : WHOIS(en)

WHOIS (pronounced as the phrase "who is") is a query and response protocol that is widely used for querying databases that store the registered users or assignees of an Internet resource, such as a domain name, an IP address block or an autonomous system, but is also used for a wider range of other information. The protocol stores and delivers database content in a human-readable format. The current iteration of the WHOIS protocol was drafted by the Internet Society, and is documented in RFC 3912.

Whois is also the name of the command-line utility on most UNIX systems used to make WHOIS protocol queries. In addition WHOIS has a sister protocol called Referral Whois (RWhois).

History

Elizabeth Feinler and her team (who had created the Resource Directory for ARPANET) were responsible for creating the first WHOIS directory in the early 1970s. Feinler set up a server in Stanford's Network Information Center (NIC) which acted as a directory that could retrieve relevant information about people or entities. She and the team created domains, with Feinler's suggestion that domains be divided into categories based on the physical

...🔗 WHOIS ( en )
🌐: هو إيز (بروتوكول), Whois, Whois, Whois, WHOIS, هوئیز, WHOIS, Whois, Whois, WHOIS, 후이즈, Whois, WHOIS, WHOIS, WHOIS, WHOIS, WHOIS, Whois, Whois, WHOIS,

Thông tin Whois của quản trị viên IP là gì?

Thông tin Whois của quản trị viên IP là gì?
Whois (phát âm là "Who is", not abbreviationated) là một giao thức vận tải được sử dụng để truy vấn IP của tên miền và chủ sở hữu. Đơn giản chỉ cần đặt, whois là một cơ sở dữ liệu (chẳng hạn như chủ sở hữu IP, chi tiết liên lạc, đăng ký IP, vv) được sử dụng để truy vấn xem IP đã được sử dụng và sử dụng chi tiết IP hay chưa. Truy vấn thông tin IP được thực hiện bởi whois.

Các truy vấn whois sớm chủ yếu tồn tại trên giao diện dòng lệnh, nhưng bây giờ có một số công cụ truy vấn trực tuyến giúp đơn giản hóa giao diện web và có thể truy vấn các cơ sở dữ liệu khác nhau cùng một lúc. Công cụ truy vấn giao diện web vẫn dựa trên giao thức whois để gửi yêu cầu truy vấn tới máy chủ. Các công cụ giao diện dòng lệnh vẫn được sử dụng rộng rãi bởi các quản trị viên hệ thống. Whois thường sử dụng cổng TCP 43. Thông tin whois cho mỗi tên miền / IP được lưu bởi cơ quan tương ứng.

Cơ quan thẩm định số gán Internet (IANA) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Hệ thống tên miền / IP Internet. Nó nắm giữ sức mạnh tuyệt đối của việc thiết kế, bảo trì và phân bổ nguồn lực địa chỉ của hệ thống tên miền Internet. Theo IANA, có năm chi nhánh khác chịu trách nhiệm phân bổ và quản lý tài nguyên địa chỉ IP ở Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, Hoa Kỳ và các khu vực khác. 5 tổ chức này là:

1. RIPE NCC (Réseaux IP Européens, Bỉ), chịu trách nhiệm phân bổ và quản lý tài nguyên địa chỉ IP trên khắp Châu Âu;
2. APNIC (Trung tâm thông tin mạng châu Á Thái Bình Dương tại Úc), chịu trách nhiệm phân bổ và quản lý tài nguyên địa chỉ IP ở châu Á và Thái Bình Dương;
3. ARIN (Cơ quan đăng ký số Internet của Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ), chịu trách nhiệm phân bổ và quản lý tài nguyên địa chỉ IP ở Hoa Kỳ và các khu vực khác;
4. LACNIC (Trung tâm thông tin mạng lưới châu Mỹ Latinh và Caribbean), Nhà đăng ký địa chỉ Internet Mỹ La tinh và Caribbean, một tổ chức phi chính phủ quốc tế được thành lập năm 2002 tại Uruguay;
5. AFRINIC (Trung tâm thông tin mạng châu Phi) là Nhà đăng ký địa chỉ Internet khu vực châu Phi và có trụ sở chính tại Ebene, Mauritius. Trước khi thành lập AFRINIC, địa chỉ IP của Châu Phi được phân phối bởi Trung tâm Thông tin Mạng Châu Á Thái Bình Dương (APNIC), Cơ quan Đăng ký Số Internet Hoa Kỳ (ARIN) và RIPE NCC.

Việc sử dụng thông tin whois của quản trị viên IP là gì?

Việc sử dụng thông tin whois của quản trị viên IP là gì?
Chức năng chính của truy vấn Whois IP là truy vấn phân bổ địa chỉ IP và thông tin chủ sở hữu. Đơn giản chỉ cần đặt, nó là một cơ sở dữ liệu để truy vấn các chi tiết IP (ví dụ như chủ sở hữu IP, liên hệ quản trị viên, v.v.).

Thông qua truy vấn dịch vụ Whois IP, bạn có thể đạt được:

1. Xem phân đoạn IP nơi IP được đặt, tất cả đều thuộc về cùng một người quản lý;
2. Xem quốc gia và nhà điều hành nơi đặt IP;
3. Kiểm tra thông tin liên lạc của quản trị viên và kỹ thuật viên (điện thoại, fax, thư, vv) và liên hệ nếu cần.

Điểm cuối cùng đặc biệt hữu ích khi nói đến quấy rối thư rác, tấn công mạng và gian lận trực tuyến.

Ý nghĩa của thông tin người quản trị IP whois là gì?

Ý nghĩa của thông tin người quản trị IP whois là gì?
Truy vấn quản trị viên IP chứa thông tin sau, như được mô tả trong:

● Mã hóa kỹ thuật số Internet: Các tài nguyên dải địa chỉ IP được cấp bởi Cơ quan cấp số Internet (IANA);
● Tên mạng: Tên Internet của máy tính công cộng Trung Quốc, ví dụ: CHINANET-HB;
● Mô tả: Tên chi tiết của tên mạng, ví dụ: CHINANET-HB tức là mạng CHINANET tỉnh Hồ Bắc; và thông tin về nhà cung cấp mạng, chẳng hạn như địa chỉ, quốc gia;
● Quốc gia: Mã quốc gia được hiển thị ở đây, chẳng hạn như Trung Quốc, được hiển thị dưới dạng CN;
● Người liên hệ quản trị viên: Mã liên hệ của quản trị viên
● Liên hệ kỹ thuật viên: Mã liên hệ kỹ thuật
● Duy trì: Mã bảo trì
● Bảo trì cấp dưới: mã duy trì cấp dưới
● Tuyến đường duy trì: Mã định tuyến duy trì
● Trạng thái: Trạng thái IP
● Nguồn: Phân bổ và quản lý tài nguyên địa chỉ IP, chẳng hạn như APNIC
● Đội phản hồi sự cố duy trì: Mã nhóm
● Đã sửa đổi: Liên hệ với hộp thư để sửa đổi bản ghi

● Nhóm phản hồi sự cố: Mã nhóm phản hồi sự cố
● Địa chỉ: Địa chỉ liên hệ
● Email: Email liên hệ
● Email khiếu nại lạm dụng: Email khiếu nại
● Người liên hệ quản trị viên: Mã liên hệ của quản trị viên
● Liên hệ với kỹ thuật viên: Mã liên hệ của kỹ thuật viên
● Ủy quyền: Ủy quyền
● Duy trì: Mã bảo trì
● Đã sửa đổi: Liên hệ với hộp thư để sửa đổi bản ghi
● Nguồn: Phân bổ và quản lý tài nguyên địa chỉ IP, chẳng hạn như APNIC

● Vai trò: Quản trị viên Internet
● Địa chỉ: Thông tin địa chỉ của quản trị viên
● Quốc gia: Mã quốc gia
● Số điện thoại: Số liên lạc của quản trị viên
● Số fax: Quản trị viên liên lạc với số fax
● Email: Email liên hệ của quản trị viên
● Người liên hệ quản trị viên: Mã liên hệ của quản trị viên
● Liên hệ kỹ thuật viên: Mã liên hệ kỹ thuật
● Quản lý trung tâm thông tin mạng: Mã quản lý trung tâm thông tin mạng
● Thông báo: Hộp thư của thông báo
● Duy trì: Mã bảo trì
● Đã sửa đổi: Liên hệ với hộp thư để sửa đổi bản ghi
● Nguồn: Phân bổ và quản lý tài nguyên địa chỉ IP, chẳng hạn như APNIC

● Cá nhân: Máy chủ lưu trữ
● Trung tâm thông tin mạng - Quản lý: Mã trung tâm quản lý
● Email: Email liên hệ
● Địa chỉ: Địa chỉ liên hệ
● Số điện thoại: Số liên lạc
● Số fax: Liên hệ fax
● Quốc gia: Mã quốc gia
● Đã sửa đổi: Liên hệ với hộp thư để sửa đổi bản ghi
● Duy trì: Mã bảo trì
● Nguồn: Phân bổ và quản lý tài nguyên địa chỉ IP, chẳng hạn như APNIC

📚 Whois Bài bình luận

Ngôn ngữ