Tra cứu địa chỉ IP của Whois:79.147.150.59 (Phương thức liên hệ: Địa chỉ, Điện thoại, Email, v.v.)

🖥 IP:79.147.150.59 Ai là Thông tin Tra cứu

IP Whois là một dịch vụ mạng cung cấp thông tin phân bổ !Ip, chẳng hạn như nhà điều hành được chỉ định, nút mạng, tên và địa chỉ cơ quan quản lý, điện thoại và hộp thư của quản trị viên, v.v. Các phương pháp liên hệ này có thể được sử dụng cho các khiếu nại, thắc mắc, v.v. Nếu 79.147.150.59 là địa chỉ IP có giao diện quản lý web, bạn có thể bấm vào http://79.147.150.59 để đăng nhập trang quản trị. Để biết thêm thông tin về IP Whois, vui lòng xem bài viết giới thiệu ở cuối trang. Dữ liệu này đã được cập nhật tại: 2024-04-25T19:20:44. (Vị trí: 79.147.150.59)

IP:79.147.150.59 Biểu tượng / Bảng Ý nghĩa Hình ảnh
IP Vật đan giống như lưới- 79.144.0.0 - 79.147.255.255
IP Phiên bản: v4
Dải địa chỉ: 79.144.0.0 - 79.147.255.255
Tên mạng: RIMA
Dạng kết nối: ASSIGNED PA
Mạng mẹ: 79.144.0.0 - 79.159.255.255
Quốc gia: ES - Tây Ban Nha ( ES )
Sự kiện: đăng kýmới đổi
Tên lớp: ip network
Địa chỉ bắt đầu: 79.144.0.0
Địa chỉ kết thúc: 79.147.255.255
Nhận xét:
Không đặt: Red de servicios IP
NCC
Thông báo:
Lọc qua: This output has been filtered.
Báo cáo Không chính xác: This output has been filtered.
If you see inaccuracies in the results, please visit:
https://www.ripe.net/contact-form?topic=ripe_dbm&show_form=true ( Báo cáo không chính xác )
Nguồn: This output has been filtered.
If you see inaccuracies in the results, please visit:
Objects returned came from source
RIPE
Các điều khoản và điều kiện: This output has been filtered.
If you see inaccuracies in the results, please visit:
Objects returned came from source
RIPE
This is the RIPE Database query service. The objects are in RDAP format.
http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf ( Điều khoản dịch vụ )
Trạng thái: Hoạt động
Các liên kết: https://rdap.db.ripe.net/ip/79.144.0.0 ( Bản thân )
http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright )
Máy chủ Whois: whois.ripe.net
Sự phù hợp: geofeed1, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted

entity- ATdE1-RIPE
Xử lý: ATdE1-RIPE
Vai trò: Hành chính
Các liên kết: https://rdap.db.ripe.net/entity/ATdE1-RIPE ( Bản thân )
http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright )
Phiên bản: 4.0
Tên: Administradores Telefonica de Espana
Tốt bụng: Nhóm
Địa chỉ nhà: Ronda de la Comunicacion s/n Edificio Norte 1, planta 6 28050 Madrid SPAIN
Thư điện tử: nemesys@telefonica.es

entity- MAINT-AS3352
Xử lý: MAINT-AS3352
Vai trò: Người đăng ký
Các liên kết: https://rdap.db.ripe.net/entity/MAINT-AS3352 ( Bản thân )
http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright )
Phiên bản: 4.0
Tên: MAINT-AS3352
Tốt bụng: Cá nhân

entity- TTdE1-RIPE
Xử lý: TTdE1-RIPE
Vai trò: Kỹ thuật
Các liên kết: https://rdap.db.ripe.net/entity/TTdE1-RIPE ( Bản thân )
http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright )
Phiên bản: 4.0
Tên: Tecnicos Telefonica de Espana
Tốt bụng: Nhóm
Địa chỉ nhà: Ronda de la Comunicacion S/N 28050-MADRID SPAIN
Thư điện tử: nemesys@telefonica.es

entity- NSYS2-RIPE
Xử lý: NSYS2-RIPE
Vai trò: lạm dụng
Phiên bản: 4.0
Tên: NEMESYS ABUSE TEAM
Tốt bụng: Nhóm
Địa chỉ nhà: C/ Ronda de la Comunicaci?n s/n
Thư điện tử: nemesys@telefonica.es
Thực thể:
Xử lý: MAINT-AS3352
Vai trò: Người đăng ký
Các liên kết: https://rdap.db.ripe.net/entity/MAINT-AS3352 ( Bản thân )
http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright )
Tên lớp: entity
Phiên bản: 4.0
Tên: MAINT-AS3352
Tốt bụng: Cá nhân
Wikipedia : WHOIS(en)

WHOIS (pronounced as the phrase "who is") is a query and response protocol that is widely used for querying databases that store the registered users or assignees of an Internet resource, such as a domain name, an IP address block or an autonomous system, but is also used for a wider range of other information. The protocol stores and delivers database content in a human-readable format. The current iteration of the WHOIS protocol was drafted by the Internet Society, and is documented in RFC 3912.

Whois is also the name of the command-line utility on most UNIX systems used to make WHOIS protocol queries. In addition WHOIS has a sister protocol called Referral Whois (RWhois).

History

Elizabeth Feinler and her team (who had created the Resource Directory for ARPANET) were responsible for creating the first WHOIS directory in the early 1970s. Feinler set up a server in Stanford's Network Information Center (NIC) which acted as a directory that could retrieve relevant information about people or entities. She and the team created domains, with Feinler's suggestion that domains be divided into categories based on the physical

...🔗 WHOIS ( en )
🌐: هو إيز (بروتوكول), Whois, Whois, Whois, WHOIS, هوئیز, WHOIS, Whois, Whois, WHOIS, 후이즈, Whois, WHOIS, WHOIS, WHOIS, WHOIS, WHOIS, Whois, Whois, WHOIS,

Thông tin Whois của quản trị viên IP là gì?

Thông tin Whois của quản trị viên IP là gì?
Whois (phát âm là "Who is", not abbreviationated) là một giao thức vận tải được sử dụng để truy vấn IP của tên miền và chủ sở hữu. Đơn giản chỉ cần đặt, whois là một cơ sở dữ liệu (chẳng hạn như chủ sở hữu IP, chi tiết liên lạc, đăng ký IP, vv) được sử dụng để truy vấn xem IP đã được sử dụng và sử dụng chi tiết IP hay chưa. Truy vấn thông tin IP được thực hiện bởi whois.

Các truy vấn whois sớm chủ yếu tồn tại trên giao diện dòng lệnh, nhưng bây giờ có một số công cụ truy vấn trực tuyến giúp đơn giản hóa giao diện web và có thể truy vấn các cơ sở dữ liệu khác nhau cùng một lúc. Công cụ truy vấn giao diện web vẫn dựa trên giao thức whois để gửi yêu cầu truy vấn tới máy chủ. Các công cụ giao diện dòng lệnh vẫn được sử dụng rộng rãi bởi các quản trị viên hệ thống. Whois thường sử dụng cổng TCP 43. Thông tin whois cho mỗi tên miền / IP được lưu bởi cơ quan tương ứng.

Cơ quan thẩm định số gán Internet (IANA) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Hệ thống tên miền / IP Internet. Nó nắm giữ sức mạnh tuyệt đối của việc thiết kế, bảo trì và phân bổ nguồn lực địa chỉ của hệ thống tên miền Internet. Theo IANA, có năm chi nhánh khác chịu trách nhiệm phân bổ và quản lý tài nguyên địa chỉ IP ở Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, Hoa Kỳ và các khu vực khác. 5 tổ chức này là:

1. RIPE NCC (Réseaux IP Européens, Bỉ), chịu trách nhiệm phân bổ và quản lý tài nguyên địa chỉ IP trên khắp Châu Âu;
2. APNIC (Trung tâm thông tin mạng châu Á Thái Bình Dương tại Úc), chịu trách nhiệm phân bổ và quản lý tài nguyên địa chỉ IP ở châu Á và Thái Bình Dương;
3. ARIN (Cơ quan đăng ký số Internet của Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ), chịu trách nhiệm phân bổ và quản lý tài nguyên địa chỉ IP ở Hoa Kỳ và các khu vực khác;
4. LACNIC (Trung tâm thông tin mạng lưới châu Mỹ Latinh và Caribbean), Nhà đăng ký địa chỉ Internet Mỹ La tinh và Caribbean, một tổ chức phi chính phủ quốc tế được thành lập năm 2002 tại Uruguay;
5. AFRINIC (Trung tâm thông tin mạng châu Phi) là Nhà đăng ký địa chỉ Internet khu vực châu Phi và có trụ sở chính tại Ebene, Mauritius. Trước khi thành lập AFRINIC, địa chỉ IP của Châu Phi được phân phối bởi Trung tâm Thông tin Mạng Châu Á Thái Bình Dương (APNIC), Cơ quan Đăng ký Số Internet Hoa Kỳ (ARIN) và RIPE NCC.

Việc sử dụng thông tin whois của quản trị viên IP là gì?

Việc sử dụng thông tin whois của quản trị viên IP là gì?
Chức năng chính của truy vấn Whois IP là truy vấn phân bổ địa chỉ IP và thông tin chủ sở hữu. Đơn giản chỉ cần đặt, nó là một cơ sở dữ liệu để truy vấn các chi tiết IP (ví dụ như chủ sở hữu IP, liên hệ quản trị viên, v.v.).

Thông qua truy vấn dịch vụ Whois IP, bạn có thể đạt được:

1. Xem phân đoạn IP nơi IP được đặt, tất cả đều thuộc về cùng một người quản lý;
2. Xem quốc gia và nhà điều hành nơi đặt IP;
3. Kiểm tra thông tin liên lạc của quản trị viên và kỹ thuật viên (điện thoại, fax, thư, vv) và liên hệ nếu cần.

Điểm cuối cùng đặc biệt hữu ích khi nói đến quấy rối thư rác, tấn công mạng và gian lận trực tuyến.

Ý nghĩa của thông tin người quản trị IP whois là gì?

Ý nghĩa của thông tin người quản trị IP whois là gì?
Truy vấn quản trị viên IP chứa thông tin sau, như được mô tả trong:

● Mã hóa kỹ thuật số Internet: Các tài nguyên dải địa chỉ IP được cấp bởi Cơ quan cấp số Internet (IANA);
● Tên mạng: Tên Internet của máy tính công cộng Trung Quốc, ví dụ: CHINANET-HB;
● Mô tả: Tên chi tiết của tên mạng, ví dụ: CHINANET-HB tức là mạng CHINANET tỉnh Hồ Bắc; và thông tin về nhà cung cấp mạng, chẳng hạn như địa chỉ, quốc gia;
● Quốc gia: Mã quốc gia được hiển thị ở đây, chẳng hạn như Trung Quốc, được hiển thị dưới dạng CN;
● Người liên hệ quản trị viên: Mã liên hệ của quản trị viên
● Liên hệ kỹ thuật viên: Mã liên hệ kỹ thuật
● Duy trì: Mã bảo trì
● Bảo trì cấp dưới: mã duy trì cấp dưới
● Tuyến đường duy trì: Mã định tuyến duy trì
● Trạng thái: Trạng thái IP
● Nguồn: Phân bổ và quản lý tài nguyên địa chỉ IP, chẳng hạn như APNIC
● Đội phản hồi sự cố duy trì: Mã nhóm
● Đã sửa đổi: Liên hệ với hộp thư để sửa đổi bản ghi

● Nhóm phản hồi sự cố: Mã nhóm phản hồi sự cố
● Địa chỉ: Địa chỉ liên hệ
● Email: Email liên hệ
● Email khiếu nại lạm dụng: Email khiếu nại
● Người liên hệ quản trị viên: Mã liên hệ của quản trị viên
● Liên hệ với kỹ thuật viên: Mã liên hệ của kỹ thuật viên
● Ủy quyền: Ủy quyền
● Duy trì: Mã bảo trì
● Đã sửa đổi: Liên hệ với hộp thư để sửa đổi bản ghi
● Nguồn: Phân bổ và quản lý tài nguyên địa chỉ IP, chẳng hạn như APNIC

● Vai trò: Quản trị viên Internet
● Địa chỉ: Thông tin địa chỉ của quản trị viên
● Quốc gia: Mã quốc gia
● Số điện thoại: Số liên lạc của quản trị viên
● Số fax: Quản trị viên liên lạc với số fax
● Email: Email liên hệ của quản trị viên
● Người liên hệ quản trị viên: Mã liên hệ của quản trị viên
● Liên hệ kỹ thuật viên: Mã liên hệ kỹ thuật
● Quản lý trung tâm thông tin mạng: Mã quản lý trung tâm thông tin mạng
● Thông báo: Hộp thư của thông báo
● Duy trì: Mã bảo trì
● Đã sửa đổi: Liên hệ với hộp thư để sửa đổi bản ghi
● Nguồn: Phân bổ và quản lý tài nguyên địa chỉ IP, chẳng hạn như APNIC

● Cá nhân: Máy chủ lưu trữ
● Trung tâm thông tin mạng - Quản lý: Mã trung tâm quản lý
● Email: Email liên hệ
● Địa chỉ: Địa chỉ liên hệ
● Số điện thoại: Số liên lạc
● Số fax: Liên hệ fax
● Quốc gia: Mã quốc gia
● Đã sửa đổi: Liên hệ với hộp thư để sửa đổi bản ghi
● Duy trì: Mã bảo trì
● Nguồn: Phân bổ và quản lý tài nguyên địa chỉ IP, chẳng hạn như APNIC

📚 Whois Bài bình luận

Ngôn ngữ